Historiek

De naam is ontstaan als wij indertijd in het stadion aankwamen riep men daar is het leweit. Vandaar de naam de Leweitmokers op zijn genkers.

De Leweitmokers ontstonden door het initiatief van Hermans Lucien en De Bel Yvonne in 1967. In het begin met veel moeite, zonder geld en zonder lokaal als er iets betaald diende te worden gebeurde dat met Lucien zijn loon dat hij op de mijn van Waterschei verdiende als verver.
Na de wedstrijd werd dan maar verzameld in café Studio (niet meer bestaande) of in café Trianon beide gelegen op de Hoevenzavellaan. Door het rumoer en de muziek was van voetbaluitslagen beluisteren weinig sprake.
Op een gegeven moment kreeg Yvonne te horen dat café Oberbayern over te nemen was. Onmiddellijk reageerde zij en zo werd café Oberbayern aan de Hoevenzavellaan 5 te Genk officieel het eerste lokaal van de Leweitmokers.

Het bestuur werd uitgebreid. Voorzitter werd Custers Jan, secretaris Blocken Willem, schatbewaarder Desaer Jaak aangevuld met Paulissen Giel, Nelis Andre en Akkermans Roger. Hermans Lucien is officieel nooit bestuurslid geweest maar werkte zeer hard achter de schermen en was van onschatbare waarde. Nooit was hem iets te veel zelfs financieel niet.

Na 10 jaar voorzitterschap nam Custers Jan ontslag om gezondheidsredenen. 38 jaar ondergrond begonnen hun tol te eisen. In 1977 werd Custers Jan de eerste en tot nog toe de enige ere voorzitter. Op 3mei 1981 overleed Custers Jan op 76 jarige leeftijd.

In 1973 nam Cornelissen Edgard de functie van secretaris over van Blocken Willem. Op 7 september 1977 kwamen er drie nieuwe bestuursleden bij nl. Van Raemdonck Irene als voorzitster, Colemont Louis als ondervoorzitter en Devriesse Dany die op 22 augustus 1978 Desaer jaak opvolgde als schatbewaarder.

Op 17 juni 1980 nam Devriesse Dany ontslag als schatbewaarder. Hij werd op 21 augustus 1980 vervangen door Severijns Fernand. Op 9 augustus 1982 kwam Eerlings Michel bij het bestuur.
Op 7 juni 1984 nam van Raemdonck Irene op doktersadvies ontslag.
Op 20 augustus 1984 werd Irene opgevolgd door Colemont Louis als derde voorzitter van de Leweitmokers. Enige tijd later vernamen wij dat Lucien ongeneeslijk ziek was. Veel te vroeg op 25 oktober 1985 overleed Lucien op 60 jarige leeftijd. De Leweitmokers waren toen in diepe rouw.

Op 11 december 1987 werd Severljns Fernand vervangen door Meus Jef die reeds van 13 augustus 1985 in het bestuur was. Op 2 december 1988 nam Meus Jef ontslag omwille van de fusie.
Op diezelfde dag kwam Godderie Ernest in het bestuur en werd onmiddellijk schatbewaarder. Op 29 oktober 1988 nam het bestuur na lange besprekingen en onderhandelingen het besluit om na 11 jaar lokaal Oberbayern te verlaten en hun intrek te nemen in de Schans gelegen op de Andre Dumontlaan.
Op 26 oktober 1990 kwam Lairesse Rene het bestuur versterken.

Op 9 juni 1995 nam Godderie Ernest ontslag als schatbewaarder. Colemont Louis had al te kennen gegeven dat hij liever geen voorzitter meer wilde zijn en liever een andere functie wilde. Hij besloot met goedkeuring van het bestuur Ernest op te volgen als schatbewaarder en is dit op heden nog steeds.
Op 9 juni 1995 volgde Lairesse Rene Louis op als vierde voorzitter en oefent deze functie nog steeds uit. In dit zelfde jaar werd het bestuur versterkt met 3 personen nl. Colemont Davy, Verheyen Eugene en Donne Jan.

Bij de start van het seizoen 91-92 besliste het bestuur om terug te keren naar café Oberbayern als lokaal. Aenderkerk Michel en Berger Brigitte waren immers voor het bestuur geen onbekende. Toen bij aanvang van het Seizoen 95-96 de lokaalhouders besliste om de Kring aan de Onderwijslaan over te nemen, besliste het bestuur hen te volgen en het lokaal is daar op het ogenblik nog steeds. In het begin van het seizoen 99-00 nam Donne Jan ontslag om familiale redenen.

In het begin van het jaar 2003 is Guy Grosemans bijgekomen in het bestuur. Ook dit jaar in april ’06 is het bestuur nog eens versterkt met 2 bestuursleden nl. Meus Jean Paul en Marc Schrijvers. Op dit moment bestaat het bestuur uit 8 leden en is ons lokaal nog steeds De Kring bij Michel en Brigitte.

Op 24-02-07 verlaten wij De Kring en nemen wij onze intrek in ons nieuw lokaal ‘Cupfinal’ beter gekend als het themacafé van KRC Genk.

Op 23-09-07 neemt supportersclub de Leweitmokers na 34 jaar afscheid van Edgard Cornelissen. Hij nam ontslag na een conflict met een bestuurslid, hij wist zelf ook dat zijn ontslag nakend was. Wij willen Edgard bedanken voor zijn inzet in deze 34 jaar.

Op 25-01-08 verlaten wij de Cupfinal en nemen wij onze intrek terug in ‘De Kring’ die ondertussen terug wordt uitgebaat door Michel en Myriame.

Op het einde van het seizoen 07-08 neemt Eugene Verheyen ontslag. HIj was 13 jaar bestuurslid bij onze supportersclub. Wij zullen Eugene missen met zijn leuke grappen in de bus. Eugene bedankt voor deze mooie 13 jaren bij onze supportersclub.

Op het einde van het seizoen 08-09 neemt Marc Schijvers ontslag. Marc is 3 seizoenen bestuurslid geweest bij onze club. Marc, wij willen je bedanken voor het geleverde werk in deze 3 jaar.

Bij de start van het seizoen 12-13 wordt Karl Loos toegevoegd aan het bestuur. Als losse medewerkster helpt Rita Kellens bij het busvervoer.

Sinds het seizoen 17-18 is Rita Kellens vast bij het bestuur opgenomen.

In het seizoen 19-20 zijn er wijzigingen in het bestuur. Voorzitter Rene Lairesse heeft aangegeven dat hij niet langer het voorzitterschap wilt uitvoeren en stelt voor om Rita Kellens 5de voorzitter en 2de vrouwelijke voorzitster te worden van onze supportersclub. Het bestuur vind dit een goed idee en Rita Kellens heeft dit ook aanvaard. Wij willen Rene bedanken voor de 24 jaar dat hij voorzitter was bij onze supportersclub. Het bestuur heeft hem ook de titel gegeven als Ere voorzitter hij is de 2de ere voorzitter in de geschiedenis van de Leweitmokers. Daarnaast zal ook vanaf dit seizoen Bjorn Berghs het bestuur versterken.

In het seizoen 21-22 heeft Davy Colemont beslist na 26 jaar er mee te stoppen als secretaris en bestuurslid. Hij zal wel nog instaan voor het beheer van onze website.

Bestuursleden door de jaren heen:
De Bel Yvonne, Meex Jef, De Doncker Luc, Margiella Christian, Novy Paul, Van Akkermans Roger, Paulussen Giel, Nelis Andre, Custers Jan, Raemdonck Irene, Eerlings Michel, Blocken Willem, Desaer Jaak, Devriesse Dany, Severijns Fernand, Meus Jef, Godderie Ernest ,Philippe Martin, Donne Jan, Edgard Cornelissen, Eugene Verheyen, Marc Schrijvers.

Mogen wij deze mensen allemaal bedanken voor tijd die ze in deze supportersclub hebben gestoken. Anders had deze supportersclub dit nooit, zolang vol gehouden. Mag dit ook een stimulans zijn voor de huidige bestuurskern.